Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15

tel./fax: 74/851-50-15 lub tel. 74/851-50-22
email: pzon@pzon-swidnica.pl

PZON Świdnica 2014 by INFOMIX