Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawnościw Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel./fax: 74/851-50-15 lub tel. 74/851-50-22
email: pzon@pzon-swidnica.pl

Formularze i wnioski

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osoby która ukończyła 16 rok życia)

 otwórz plik PDF

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osoby która nie ukończyła 16 roku życia)

 otwórz plik PDF

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 otwórz plik DOC  otwórz plik PDF

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 otwórz plik PDF

Druk odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia)

 otwórz plik PDF  otwórz plik PDF

Druk odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osoby która ukończyła 16 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia)

 otwórz plik PDF PDF  otwórz plik PDF PDF

Druk odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osoby która nie ukończyła 16 roku życia)

 otwórz plik PDF  otwórz plik PDF

Wniosek w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej

 otwórz plik XLS  otwórz plik PDF

Wniosek w sprawie wydania karty parkingowej

 otwórz plik PDF

PZON Świdnica 2014 by INFOMIX